Učitavanje
Učitano

Clean

Logo dizajn

Dizajn logotipa za NVO ,,Clean". Logo čini kombinacija lista i rimskog boga Janusa ( bog sa 2 lica - jedno okrenuto ka neekološku prošlost i drugo lice koje gleda na svijetlu eko-budućnost ).

Dizajn logotipa za NVO ,,Clean". Logo čini kombinacija lista i rimskog boga Janusa ( bog sa 2 lica - jedno okrenuto ka neekološku prošlost i drugo lice koje gleda na svijetlu eko-budućnost ).